Roken is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. Ruim de helft van de mensen die (blijven) roken sterft aan de gevolgen ervan. Dit zijn jaarlijks ruim 20.000 Nederlanders. Daarnaast overlijden jaarlijks ook nog enkele duizenden mensen aan de gevolgen van meeroken.

Om het rookgedrag een halt toe te roepen is GGD GHOR Nederland daarom partner van de Alliantie Nederland Rookvrij en steunt de Rookvrije Generatie; een initiatief om te voorkomen dat kinderen gaan roken en kinderen te laten opgroeien in een rookvrije omgeving. Daarnaast is GGD GHOR Nederland ook partner van de campagne Stoptober; een positieve aanpak om gezamenlijk in oktober te stoppen met roken. Ook nemen de GGD’en deel aan de NIX18-campagne.