Alle kinderen in de kinderopvang hebben recht op goede kwaliteit kinderopvang, die bijdraagt aan een gezonde en veilige ontwikkeling. De toezichthouders kinderopvang van de GGD’en zien hier op toe. Zij kijken immers naar de wettelijke kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in de Wet Kinderopvang. Als een toezichthouder aanleiding ziet het toezicht te intensiveren, wordt dat gedaan. Dat is een sterke kant van het systeem van toezicht op de kinderopvang.