Koolmonoxide veroorzaakt jaarlijks vijf tot tien dodelijke slachtoffers en honderden ziekenhuisopnames. De helft van de koolmonoxide-ongevallen wordt veroorzaakt door een cv-installatie; het merendeel modern en goed onderhouden.

Bovendien zitten er in de uitlaatgassen van de cv-installaties ook andere stoffen die gezondheidsschade opleveren. De verschillende kwaliteitslabels zoals keurmerken, erkenningen en certificeringen bieden te weinig garantie voor daadwerkelijk professionele aanleg en veilig onderhoud.

GGD GHOR Nederland vindt het daarom belangrijk dat meer maatregelen worden getroffen voor bijvoorbeeld afvoerloze geisers, cv-ketels zonder gesloten luchttoevoer en kachels zonder aansluiting op een schoorsteen. Deze producten vormen altijd een gevaar voor de gezondheid, ook als ze normaal functioneren.