Antibioticaresistentie vormt een groeiende bedreiging voor de volksgezondheid. Jaarlijks sterven in Europa alleen al 25.000 patiënten als gevolg van antibioticaresistente bacteriën. GGD GHOR Nederland pleit dan ook voor een integrale aanpak vanuit de one-health-gedachte.