Van normdenken naar integrale visiebenadering: De gezonde situatie als uitgangspunt

Nadat de Omgevingswet in de Tweede en Eerste Kamer is vastgesteld, buigt de Tweede Kamer zich over de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB).