Rook van houtkachels kan zorgen voor overlast bij omwonenden. Rook is altijd ongezond, ook houtrook. GGD’en geven daarom informatie over gezondheid en stooktips. Dat is veelal niet voldoende om klachten op te lossen. GGD’en zijn van mening dat er meer voorlichting nodig is. Daarnaast adviseren ze gemeenten en Rijksoverheid ook andere maatregelen te nemen voor preventie van overlast.