"Mijn rol als DPG is sturen en bruggen te slaan"

Als GGD staan we voor het bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van burgers in Zeeland. We taxeren gezondheidsrisico’s en jagen op kansen voor gezondheidswinst. Publieke Gezondheid heeft raakvlakken met vrijwel het totale lokale publieke domein: werk en inkomen, ruimtelijke ordening, openbare orde & veiligheid, jeugd, welzijn, milieu, en nog veel meer.

Als GGD zetten wij in op ont-bureaucratisering, vanuit het publieke belang en we jagen flexibel ondernemerschap aan. Zo maken we gebruik van 25 speciale zelfsturende teams in onze gemeenten. Daarbij zetten we extra in op daar waar het nodig is, waaronder maatwerk maar koesteren tegelijkertijd ook de dingen die goed gaan. Daarin zie ik dan ook mijn rol als DPG, om te sturen en bruggen te slaan, ook tussen de wereld van de zorg en die van de veiligheid. Juist omdat we beide werelden goed kennen.”

”Natuurlijk lopen we daar ook wel tegen verschillen aan en gevestigde belangen, maar daarover gaan we dan in gesprek. Op landelijk niveau zie ik eigenlijk hetzelfde. Hoewel in de kern er een behoorlijke mate van gemeenschapszin is tussen DPG’en, is er ook verschil van mening en dat is gezond. Want juist door het verschil ontstaat de discussie en dat zet aan tot innovatie en daar zijn we nu volop mee bezig. Ik ben daar blij mee!” 

 

Plaatsvervangend DPG Jan Lassche.