"Onze kracht zit hem in onze gezamenlijke naam"


"Als DPG heb je de opdracht om je gemeenten te bedienen. Dat doet iedere DPG op zijn eigen manier en dat is prima. Iedereen voegt wat couleur local toe aan de ondersteuningsopdracht, preventieopdracht en lokale zorgpalet. We hoeven het niet steeds met elkaar eens te zijn, maar het is wel de bedoeling dat we een gezamenlijk profiel aannemen. Dat we een gezamenlijke ambitie en visie delen.”

“Onze kracht zit hem daarnaast in onze gezamenlijke naam, ‘DE GGD’. Dit geeft DPG’en en GGD medewerkers identiteit, kracht en zorgt ervoor dat we aanspreekbaar zijn. Als we allen handelen namens het collectief, goed samenwerken, ook over de regiogrenzen heen en gebruikmaken van ons sluitende netwerk dan maakt ons dat als vanzelf sterk.”

“De gemeenten vragen van je: zorg goed voor mijn burgers, dus dat doen we ook. Onze taken die gericht zijn op gezondheid, zijn goed gedocumenteerd en vooral op de individuele burger gericht. Als je denkt aan veiligheid, dan denk je aan actie wanneer er trammelant is. In onze regio werken we met twee DPG’en. Naast mij is er namelijk ook nog een DPG GHOR. We werken naadloos samen en het maakt niet uit wie van ons je spreekt, je krijgt hetzelfde antwoord.”