Directeur Publieke Gezondheid

De ebolacrisis, de ramp met de monstertruck in Haaksbergen, de grote asbestoverlast in Roermond: voorbeelden van rampen en crises die voor grote maatschappelijke onrust kunnen zorgen. Zij vragen zowel geneeskundig als bestuurlijk om een goede aanpak. Om Nederland beter voor te bereiden op grootschalige uitbraken van infectieziekten en andere rampen en om adequaat in te spelen op de ontwikkelingen van een snel veranderende maatschappij, is sinds 2012 de functie Directeur Publieke Gezondheid (DPG) wettelijk ingevoerd.

Wie en wat is de DPG?

De DPG is verantwoordelijk voor twee organisaties: GGD en GHOR en is in die laatste hoedanigheid lid van de directie van de veiligheidsregio.
De DPG is het aanspreekpunt en de gesprekspartner voor zowel het bestuur als voor de brandweer, politie, gemeente en justitie.
Daarbij geeft de DPG binnen het veiligheidsdomein integraal advies namens de geneeskundige keten (de zogenaamde ‘witte keten’).

Met de komst van de DPG is er één gezicht van het openbaar bestuur richting de particuliere zorgpartijen, zijn reguliere en opgeschaalde (crisis)zorg dichter bij elkaar en vindt er gezamenlijke planvorming van volksgezondheid en veiligheid plaats.

Saskia Baas

DPG regio Rotterdam-Rijmond

Joke Gaemers

Directeur Publieke Gezondheid (waarnemend) regio Zeeland

Rianne van den Berg

DPG regio IJsselland

Dick ten Brinke

DPG regio Noord-Oost Gelderland

José Manshanden

DPG regio Amsterdam-Amstelland

Onno de Zwart

DPG regio Rotterdam-Rijnmond

Annette de Boer

DPG regio Haaglanden

Nicolette Rigter

DPG regio Utrecht

Ellis Jeurissen

DPG regio Brabant-Zuidoost

Cees Verdam

DPG regio Flevoland

Fons Bovens

DPG regio Limburg-Zuid

Frank Klaassen

DPG regio Limburg-Zuid

Ferdinand Strijthagen

DPG regio Zaanstreek-Waterland

Karin Eeken

DPG regio Drenthe

Karin van Esch

DPG regio DPG Brabant-Noord / Hart voor Brabant

Moniek Pieters

DPG regio Gelderland-Zuid

Edward John Paulina

DPG regio Noord-Holland Noord / Hollands Noorden

Karel van Hengel

DPG Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland-Zuid

René Stumpel

DPG regio Gooi en Vechtstreek

Sjaak de Gouw

DPG regio Hollands-Midden

Samantha Dinsbach

DPG regio Twente

Henk Janssen

adjunct Directeur Publieke Gezondheid regio Limburg-Noord

Margreet de Graaf

DPG regio Fryslân

Jan Pierik

DPG regio Gelderland-Midden

Annemieke van der Zijden

DPG regio Midden- en West-Brabant / West-Brabant

Jos Rietveld

DPG regio Groningen

Bert van de Velden

DPG regio Kennemerland