GGD GHOR Nederland kent meerdere brancheontwikkelthema’s, die als een rode draad door de drie clusters (veiligheid, jeugd en sociaal domein) heen lopen.

  1. Professionalisering en integraal arbeidsmarktbeleid
  2. Innovatie
  3. Academisering en kennisontwikkeling
  4. Informatievoorziening
  5. Public affairs en communicatie

GGD GHOR Nederland streeft met die thema’s naar:

Professionalisering en integraal arbeidsmarktbeleid met als doelstelling een structuur, waarin professionals de gelegenheid krijgen competenties te ontwikkelen, vakbekwaam te worden en te blijven.

Innovatie gaat om het faciliteren van landelijke samenwerking, het vervullen van een aanjagersrol en het inzetten van innovatieve oplossingen in kader van transformatie.

Academisering en kennisontwikkeling moet leiden tot een goed functionerende kennisinfrastructuur door de verschillende kennisplatformen te verbinden en af te stemmen.

Bij informatievoorziening draait het om het versterken van de informatiepositie, - voorziening en – infrastructuur. Het beter beschikbaar hebben van de juiste, actuele en complete informatie stellen staat voorop.

Public affairs en communicatie richt zich met name op een stevige positionering van GGD GHOR Nederland. Onderlinge afstemming, samenwerking en ondersteuning zijn van belang.