De geneeskundige hulpverlening wordt door veel verschillende organisaties geboden. Er is één organisatie nodig die deze geneeskundige hulpverlening coördineert en regisseert. De GHOR is die organisatie. Iedere veiligheidsregio heeft een GHOR-bureau.

In de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing adviseert de GHOR overheden en organisaties over geneeskundige hulpverlening bij rampenbestrijding en crisisbeheersing. Ook zorgt de GHOR voor afstemming van de geneeskundige hulpverlening met de crisisbeheersingspartners: politie, brandweer en gemeenten.

Voorbereid

Een zorgorganisatie is verantwoordelijk voor de eigen patiënten, bewoners of cliënten. Onder alle omstandigheden, dus ook tijdens een calamiteit, ramp of crisis. Dat betekent dat het belangrijk is voor een zorgorganisatie om hierop voorbereid te zijn. Wat doet een zorgorganisatie bijvoorbeeld als er niet tijdig medicatie kan worden geleverd? Of als er sprake is van een langdurige stroomuitval en de zorg aan patiënten niet gecontinueerd kan worden?

Documenten en sites

Wat moet ik doen bij een ramp?
Herijking visie zorgcontinuïteit
Zorgcontinuiteit in balans
Aedes – Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg 
Brandweer Brandveiligheid
Politie Politiekeurmerk
Rijksoverheid Kwaliteitseisen zorginstellingen


Trainen en oefenen

Wanneer zorgorganisaties gaan trainen en oefenen zijn allerlei oefen- en trainingsvormen mogelijk. De film Zo kan het niet misgaan brengt het belang van oefenen voor het garanderen van zorgcontinuïteit in beeld. Met diverse scenario’s kan een zorgorganisatie op een praktische manier daadwerkelijk zelf gaan oefenen.
Verder zijn er voorbeelden van trainingen/oefenvormen voor de voorbereiding op rampen en crisis in de eigen zorgorganisatie:
Duo-oefening met een andere zorginstelling
Table top oefening voor crisis(management)teams

Als het GHOR-bureau in de eigen regio met zorgorganisaties kan oefenen, kan gebruik worden gemaakt van  onderstaande voorbeelden. Bij sommige trainingen en oefeningen hebben de GHOR-functionarissen namelijk zelf een rol. De afspraken hierover verschillen per GHOR-bureau. 

Ontruimingsoefening met GHOR-bijdrage
Deelname aan een multidisciplinaire oefening
Meekijken bij oefening van het Commando Plaats Incident (CoPI)

Aan deze voorbeelden, kunnen geen rechten worden ontleend.

GHOR4all

In het systeem GHOR4all kunnen zorgorganisaties informatie beheren over de organisatie die van belang is voor de samenwerking met de GHOR. Bijvoorbeeld telefoonnummers waarop de zorgorganisatie 24/7 bereikbaar is en gegevens over het aantal en type patiënten/cliënten/bewoners.

Contact
Meer informatie over alles wat met zorgcontinuïteit te maken heeft, kan verkregen worden bij de contactpersoon bij het GHOR-bureau.