Het vignet Gezonde School is een initiatief van een groot aantal landelijke gezondheidsorganisaties die samenwerken met GGD’en en andere lokale organisaties om de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in het werken aan gezondheid op school:

Actieve en gezonde leerlingen, een veilige omgeving, een goed klimaat en aandacht voor hun persoonlijke en sociale ontwikkeling.
Dit draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Scholen in het basis-, middelbaar beroeps- en voortgezet onderwijs, die structureel aan gezondheid werken, kunnen het vignet Gezonde School aanvragen. Met het vignet voldoet een school aan een aantal (wettelijke) basisvoorwaarden én aan de criteria van minimaal één themacertificaat naar keuze. GGD GHOR Nederland voert sinds 1 januari 2012 het beheer uit het van het vignet Gezonde School. En ze ontwikkelde de vignetten voor het PO, VO en MBO.