GGD GHOR Nederland ondersteunt de GGD’en bij de uitvoering van het Nationaal plan tuberculosebestrijding (NPT). Het NPT beschrijft de organisatorische veranderingen die nodig zijn om de kwaliteit van de tuberculosebestrijding in stand te houden, bij een afnemend aantal patiënten en verrichtingen. Belangrijke veranderingen zijn: samenwerking in vier regio’s, inrichting van Regionale Expertise Centra (REC’s) en een centrale coördinatie van Mobiele Röntgen Units (MRU’s).

Daarnaast ondersteunt GGD GHOR Nederland de afstemming tussen de nieuw te vormen regio’s (via het kwartiermakers overleg) en de totstandkoming van landelijke afspraken met betrekking tot de tuberculosebestrijding (bijvoorbeeld de landelijke overlegstructuur, de personele bezetting en de screening van risicogroepen op tuberculose).