GGD GHOR Nederland heeft al sinds 2001 de taak om de GGD’en te ondersteunen bij het toezicht op de kinderopvang (dit betreft kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders). GGD GHOR Nederland heeft daarmee de taak de uniformiteit en kwaliteit van het toezicht te bevorderen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de aansluiting van het toezicht op de handhaving. 

GGD GHOR Nederland werkt in opdracht van het ministerie van SZW mee aan de ontwikkeling van Het Nieuwe Toezicht, dat in 2018 van start gaat.

Een op de Verzamelwet (aanvullend aan de Wet kinderopvang) gebaseerde aanwijzingsbeschikking wijst GGD GHOR Nederland per 1 januari 2015 aan als landelijke partner in het toezicht op de kinderopvang voor de periode van vier jaar.

Brochure 'Toezicht en Handhaving Kinderopvang' - Informatie voor (nieuwe) houders