Bij de GGD kan men in verband met buitenlandse reizen advies en vaccinaties krijgen. GGD GHOR Nederland ondersteunt GGD’en bij de uitvoering en onderzoekt welke mogelijkheden benut kunnen worden om het product GGD Reizigerszorg te optimaliseren. GGD GHOR Nederland onderhandelt namens de GGD’en met zorgverzekeraars over de door de GGD geleverde zorg. In 2009, 2010, 2011 en 2012 zijn samenwerkingsafspraken met zorgverzekeraarcombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) gemaakt.