Binnen dit project wordt er voor gezorgd dat gegevens met betrekking tot gezondheid, ziekte en sterfte voor de GGD’en beschikbaar komen.