GGD’en voeren zowel voor asielzoekers als voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de gemeente publieke gezondheidszorg taken uit. In opvanglocaties gebeurt dat in het kader van een overeenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en GGD GHOR Nederland. De taken voor vluchtelingen in gemeenten zijn gelijk aan die voor andere inwoners van Nederland en vallen onder gemeentelijke verantwoordelijkheid.  
GGD GHOR Nederland ondersteunt de GGD’en bij de uitvoering van deze taken. Het betreft onder andere de jeugdgezondheidszorg, infectieziekte- en tuberculosebestrijding en gezondheidsbevordering. 

Taken GGD bij Publieke Gezondheid Asielzoekers
Bij binnenkomst in Nederland screent de GGD alle asielzoekers op tuberculose. Eventueel vindt onderzoek of behandeling plaats.

De GGD’en bieden onder meer de volgende zorg aan asielzoekers in COA-opvanglocaties:

  • halfjaarlijkse vervolgscreening tuberculose bij asielzoekers uit hoog risicolanden (gedurende twee jaar).
  • jeugdgezondheidszorg
  • infectieziektepreventie en –bestrijding;
  • jaarlijkse hygiënecontrole van voorzieningen in asielzoekerscentra
  • gezondheidsbevordering voor diverse thema’s, zoals seksuele gezondheid en voorlichting over de Nederlandse gezondheidszorg.

Deze taken worden uitgevoerd op basis van een overeenkomst van het COA met GGD GHOR Nederland. Het volledige takenpakket van de GGD en een overzicht van de volledige gezondheidszorg aan asielzoekers staat in de factsheet gezondheidszorg voor asielzoekers

Taken GGD bij vluchtelingen in gemeente
De taken van de GGD zijn voor vluchtelingen hetzelfde als voor alle inwoners van Nederland. Dit zijn onder andere de volgende taken:

  • jeugdgezondheidszorg (JGZ)
  • infectieziektebestrijding
  • beschermen en bevorderen van de gezondheid

Meer informatie
Factsheet ‘Gezondheidszorg voor asielzoekers’
Overzicht veelgestelde vragen over asielzoekers van RIVM
N
otitie 'De gezondheid van vluchtingen in gemeenten: preventie centraal'

 

Infographic