Samenwerking tussen GGD GHOR Nederland, VNG, SZW, GGD inspecteurs, gemeenten en inspecteurs van de belastingdienst met als doel het toezicht en de handhaving te versterken. De kwaliteit van de gastouderbureaus in het Landelijk Register (www.lrkp.nl) wordt gewaarborgd, bureaus die niet voldoen aan de eisen verdwijnen uit het register. Daarnaast stimuleert dit project het bestrijden van fraude en oneigenlijk gebruik van kinderopvangtoeslag. Er vinden gezamenlijke inspecties plaats door inspecteurs van de GGD en belastingdienst.