Pharos en GGD GHOR Nederland voeren in opdracht van VWS, samen diverse thema- en kennisinstituten, het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders uit. Via dit kennisdelingsprogramma worden ervaringen, goede voorbeelden en kennis over statushouders geborgd en gedeeld met zorgprofessionals en gemeenten. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning, die in de gemeente wonen. Het programma loopt van oktober 2016 tot mei 2018.


Thema's Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders

Het Kennisdelingsprogramma richt zich op gemeenten, regiocoördinatoren, professionals en statushouders en op de volgende inhoudelijke thema’s:

  • Activering, participatie en gezondheid.
  • Preventie diabetes en stimuleren gezonde leefstijl.
  • Mentale veerkracht en gezondheid.
  • Seksuele gezondheid en reproductieve gezondheid.
  • Veerkracht en gezondheid jeugd.
  • Infectieziekten. 

Meer informatie over het Kennisdelingsprogramma staat op de website van Pharos en op het thema Kennisdelingsprogramma op GGD GHOR Kennisnet.

Kennisdelingsprogramma onderdeel van Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders
Het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders is onderdeel van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders dat gemeenten ondersteunt bij de integrale aanpak rondom de gezondheid en het welbevinden statushouders.

Het Ondersteuningsprogramma bestaat naast het Kennisdelingsprogramma ook uit een praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten via regiocoördinatoren vanuit VNG/OTAV. Meer informatie over het beide programma’s  staat in de factsheet Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.

Doel van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders
Doel van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is om gemeenten vraaggericht te ondersteunen bij het organiseren van een integrale, samenhangende en preventieve aanpak rondom welzijn en gezondheid van statushouders. Hiervoor dienen terreinen als integratie, participatie, werk, welzijn, wonen en gezondheid verbonden te worden.

Meer informatie hierover is opgenomen in de publicatie Stappenplan Gezondheidsbevordering statushouders: Wat is er lokaal nodig? (juni 2016). Einddoel van dit impulsprogramma, dat van 1 november 2016 tot 1 mei 2018 loopt, is dat gezondheid van deze groep nieuwkomers in de gemeente ingebed is in regulier welzijns- en gezondheidsbeleid.