Mede dankzij de JGZ groeien de meeste kinderen in Nederland veilig en gezond op. Voor een aantal geldt dat niet. Om er ook voor te zorgen dat in de toekomst zoveel mogelijk kinderen gelijke kansen krijgen en gezond en veilig kunnen opgroeien, is het belangrijk om in te zetten op preventie. Om dat te stroomlijnen, is de JGZ Preventieagenda tot stand gekomen, dat zich richt op vier pijlers:

Door stevig in te zetten op deze pijlers en krachten te bundelen met andere JGZ-organisaties en bondgenoten zoals onderwijs, jeugdhulp en huisartsen kan de JGZ hardnekkige maatschappelijke problemen (schoolverzuim, kindermishandeling en armoede) te lijf gaan. In deze animatie (1:28 min) worden de uitgangspunten van de JGZ Preventieagenda samengevat en in dit filmpje wordt uitgelegd hoe het ministerie VWS de JGZ Preventieagenda verder kan versterken.