Ondersteuning van de GGD’en in het uitvoeren van de taak rondom de Wet kinderopvang. Het betreft de voortzetting van professionalisering en verbetering van de kwaliteit van het toezicht op de kinderopvang, gericht op: uniformiteit, continuïteit, kwaliteit, proportionaliteit en professionaliteit in het toezicht. Daarnaast worden inspecteurs bij GGD’en geschoold voor de onderwerpen rapporteren en inspectie van de pedagogische kwaliteit.