Sinds 4 januari 2016 is het nieuwe model Grootschalige Geneeskundige Bijstand (GGB) operationeel. Deze werkwijze vervangt de Geneeskundige Combinatie, die sindsdien uit bedrijf is.

Vanaf 2011 is een traject doorlopen om tot het nieuwe bijstandsmodel te komen. Ambulancezorg Nederland (AZN), het Rode Kruis, het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ), GGD GHOR Nederland, het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) en de departementen van V&J en VWS werken hierin nauw samen.

In 2015 heeft onder regie van GGD GHOR Nederland het implementatietraject van GGB plaatsgevonden. Deze implementatie wordt in 2016 afgerond. Daarnaast staat 2016 in het teken van borging en beheer van de nieuwe werkwijze. Lees meer.