De applicatie GHOR4ALL is ontwikkeld als vastleggingsmodel voor de afspraken, die in de regio gemaakt worden met zorginstellingen op het gebied van de zorgcontinuiteit bij calamiteiten. De applicatie is vanaf 2012 in eigendom overgedragen aan GGD GHOR Nederland op basis van een overeenkomst, welke met 22 regio’s gesloten is. GGD GHOR Nederland zorgt voor beheer en doorontwikkeling van de applicatie.