Met gezondheidsmonitoren doen GGD’en onderzoek naar de gezondheid in diverse leeftijdscategorieën. Het meer gestandaardiseerd uitvoeren van de Lokale Monitor Gezondheid, ten behoeve van kwalitatief beter periodiek onderzoek, is één van de doelstellingen. De beschikbare gegevens dienen om naast lokale gegevens ook meer inzicht te geven in landelijke trends en kunnen gebruikt worden door gemeenten als input voor het lokale gezondheidsbeleid.