Er vindt in 2014 en 2015 vrijwillig toezicht plaats op de 25-30 jeugdverblijven (de privaat gefinancierde internaten). GGD GHOR Nederland ontwikkelde het toetsingskader, modelrapport en formeerde een pool van inspecteurs en benut hierbij de expertise vanuit het toezicht op de kinderopvang. Ze coördineert de activiteiten tijdens de fase van vrijwillig toezicht. Er is een wet op de Jeugdverblijven in de maak die toezicht verplicht gaat stellen.