Het binnenmilieu op basisscholen heeft invloed op de gezondheid en de leerprestaties van leerlingen en leerkrachten. Om het binnenmilieu op basisscholen te verbeteren is met subsidie van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in de periode 2008-2013 een bewustwordingsproject uitgevoerd. In opdracht van de ministeries van IenM en OCW voeren de GGD’en sinds 2012 aanvullende activiteiten uit die het binnenmilieu op basisscholen verder verbeteren.

GGD GHOR Nederland coördineert en ondersteunt de GGD’en bij de uitvoering van deze activiteiten. Tevens start GGD GHOR Nederland in 2015, op verzoek van het ministerie van IenM, met een programmatische ondersteuning voor de Green Deal Verduurzamen Scholen. In kader van dit programma voeren GGD’en activiteiten uit die ten goede komen aan het binnenmilieu en verduurzamen van scholen. Gedurende de looptijd van de Green Deal coördineert en ondersteunt GGD GHOR Nederland bij de uitvoering van deze activiteiten.

Ook draagt GGD GHOR Nederland bij aan de ontwikkeling van nieuwe activiteiten op basis van het te ontwikkelen activiteitenplan voor de Green Deal. Het binnenmilieu op basisscholen heeft invloed heeft op de gezondheid en de leerprestaties van leerlingen en leerkrachten. Om het binnenmilieu te verbeteren wordt met subsidie van de ministeries van Infrastructuur en Milieu en OC&W een bewustwordingsproject uitgevoerd.
Alle basisscholen worden in een periode van vijf jaar door de GGD bezocht. De leraar en leerlingen worden hiermee meer bewust gemaakt van het beter ventileren van de schoollokalen. Elke school krijgt een schooladvies op maat inclusief bouwtechnische tips en een CO2 meter. GGD GHOR Nederland coördineert en ondersteunt GGD’en bij de uitvoering.