Projecten

Veiligheid

Binnenmilieu

Het binnenmilieu op basisscholen heeft invloed op de gezondheid en de leerprestaties van leerlingen en leerkrachten. Om het binnenmilieu op basisscholen te verbeteren is met subsidie van de ministeries van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in de periode 2008-2013 een bewustwordingsproject uitgevoerd. In opdracht van de ministeries van IenM en OCW voeren de GGD’en sinds 2012 aanvullende activiteiten uit die het binnenmilieu op basisscholen verder verbeteren.

lees meer

Veiligheid

GHOR4ALL

De applicatie GHOR4ALL is ontwikkeld als vastleggingsmodel voor de afspraken, die in de regio gemaakt worden met zorginstellingen op het gebied van de zorgcontinuiteit bij calamiteiten. De applicatie is vanaf 2012 in eigendom overgedragen aan GGD GHOR Nederland op basis van een overeenkomst, welke met 22 regio’s gesloten is. GGD GHOR Nederland zorgt voor beheer en doorontwikkeling van de applicatie.

lees meer

Veiligheid

Programma Hepatitis B-risicogroepen

GGD GHOR Nederland participeert namens de GGD’en in de Landelijke Werkgroep van het programma HBV-risicogroepen, en adviseert en ondersteunt het RIVM als coördinator van het programma. De vaccinatiecampagne werd van 2002 tot 2009 gecoördineerd door GGD Nederland, waarna GGD GHOR Nederland een belangrijke partner bleef in de uitvoer van het programma.

lees meer

Veiligheid

Tuberculosescreening (tbc) gedetineerden

GGD GHOR Nederland heeft met Dienst Justitiële Instellingen een contract gesloten voor de screening van gedetineerden door de GGD. De uitvoering wordt gecoördineerd door acht GGD’en met een tbc-‘backoffice’. De GGD bezoekt wekelijks de instellingen met de mobiele röntgen units.

lees meer

Veiligheid

Uitvoering Nationaal plan tuberculosebestrijding

GGD GHOR Nederland ondersteunt de GGD’en bij de uitvoering van het Nationaal plan tuberculosebestrijding (NPT). Het NPT beschrijft de organisatorische veranderingen die nodig zijn om de kwaliteit van de tuberculosebestrijding in stand te houden, bij een afnemend aantal patiënten en verrichtingen. Belangrijke veranderingen zijn: samenwerking in vier regio’s, inrichting van Regionale Expertise Centra (REC’s) en een centrale coördinatie van Mobiele Röntgen Units (MRU’s).

lees meer