Projecten

Sociaal Domein

Publieke Gezondheid voor asielzoekers en voor vluchtelingen in gemeenten

GGD’en voeren zowel voor asielzoekers als voor vluchtelingen met een verblijfsvergunning in de gemeente publieke gezondheidszorg taken uit. In opvanglocaties gebeurt dat in het kader van een overeenkomst tussen het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en GGD GHOR Nederland. De taken voor vluchtelingen in gemeenten zijn gelijk aan die voor andere inwoners van Nederland en vallen onder gemeentelijke verantwoordelijkheid. 
GGD GHOR Nederland ondersteunt de GGD’en bij de uitvoering van deze taken. Het betreft onder andere de jeugdgezondheidszorg, infectieziekte- en tuberculosebestrijding en gezondheidsbevordering. 

lees meer

Sociaal Domein

Reizigerszorg

Bij de GGD kan men in verband met buitenlandse reizen advies en vaccinaties krijgen. GGD GHOR Nederland ondersteunt GGD’en bij de uitvoering en onderzoekt welke mogelijkheden benut kunnen worden om het product GGD Reizigerszorg te optimaliseren. GGD GHOR Nederland onderhandelt namens de GGD’en met zorgverzekeraars over de door de GGD geleverde zorg. In 2009, 2010, 2011 en 2012 zijn samenwerkingsafspraken met zorgverzekeraarcombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias (UVIT) gemaakt.

lees meer

Sociaal Domein

Stoptober; 28 dagen stoppen met roken

Stoptober komt er weer aan. Op 1 oktober zullen rokers én niet-rokers elkaar helpen om gedurende 28 dagen te stoppen met roken. GGD GHOR Nederland is één van de organisaties die meedoet, net als bijna alle 25 GGD'en, die Stoptober via uiteenlopende initiatieven onder de aandacht brengen. 

 

lees meer