Projecten

Jeugd

Coördinatie toezicht jeugdverblijven

Er vindt in 2014 en 2015 vrijwillig toezicht plaats op de 25-30 jeugdverblijven (de privaat gefinancierde internaten). GGD GHOR Nederland ontwikkelde het toetsingskader, modelrapport en formeerde een pool van inspecteurs en benut hierbij de expertise vanuit het toezicht op de kinderopvang. Ze coördineert de activiteiten tijdens de fase van vrijwillig toezicht. Er is een wet op de Jeugdverblijven in de maak die toezicht verplicht gaat stellen. 

lees meer

Jeugd

Kwaliteitsverbetering en fraudebestrijding Gastouderbureaus

Samenwerking tussen GGD GHOR Nederland, VNG, SZW, GGD inspecteurs, gemeenten en inspecteurs van de belastingdienst met als doel het toezicht en de handhaving te versterken. De kwaliteit van de gastouderbureaus in het Landelijk Register (www.lrkp.nl) wordt gewaarborgd, bureaus die niet voldoen aan de eisen verdwijnen uit het register.

lees meer

Jeugd

Toezicht kwaliteit kinderopvang

GGD GHOR Nederland heeft al sinds 2001 de taak om de GGD’en te ondersteunen bij het toezicht op de kinderopvang. GGD GHOR Nederland heeft daarmee de taak de uniformiteit en kwaliteit van het toezicht te bevorderen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is de aansluiting van het toezicht op de handhaving. 

lees meer

Jeugd

Toezicht Kwaliteit Kinderopvang

Ondersteuning van de GGD’en in het uitvoeren van de taak rondom de Wet kinderopvang. Het betreft de voortzetting van professionalisering en verbetering van de kwaliteit van het toezicht op de kinderopvang, gericht op: uniformiteit, continuïteit, kwaliteit, proportionaliteit en professionaliteit in het toezicht. Daarnaast worden toezichthouders bij GGD’en geschoold voor de onderwerpen rapporteren en inspectie van de pedagogische kwaliteit.  

lees meer

Jeugd

vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een initiatief van een groot aantal landelijke gezondheidsorganisaties die samenwerken met GGD’en en andere lokale organisaties om de scholen zo goed mogelijk te ondersteunen in het werken aan gezondheid op school.

lees meer