'Preventie is key in de aanpak van vrouwenbesnijdenis'

24 juni 2019

Pharos heeft vandaag het onderzoeksrapport Vrouwelijke Genitale Verminking: omvang en risico in Nederland uitgebracht, in opdracht van het ministerie van VWS. ‘Het rapport brengt vrouwenbesnijdenis weer onder de aandacht. Dit is van groot belang, omdat het een ernstige en onherstelbare vorm van kindermishandeling is,’ aldus Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland.

lees meer