Triage-instrument Veilig Thuis beschikbaar

29 januari 2015

Het triage-instrument Veilig Thuis is beschikbaar. Het is ontwikkeld voor alle professionals die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik. Het instrument onderbouwt en ondersteunt het besluitvormingsproces rond de veiligheid van personen en gezinnen.

lees meer