Schaar je achter de ambities van het Preventieakkoord

9 september 2019

Schaar je achter de ambities van het Nationaal Preventieakkoord in plaats van je te verliezen in de discussie over de maatregelen. Of je ze nu te slap of te stevig vindt. Kritisch zijn op het maatregelenpakket mag, maar vergeet niet dat het om een agenda voor de komende twintig jaar gaat.

lees meer

Een rookvrije generatie

3 november 2015

Elke dag beginnen ongeveer 100 kinderen met roken, jaarlijks zo’n 37.000. Dat gebeurt niet vanzelf. Kinderen doen anderen na. En zelfs als ze nooit gaan roken, krijgen ze op veel plaatsen andermans rook binnen, of roken mee tijdens de zwangerschap. 

lees meer