Reactie GGD GHOR Nederland op concept-NOVI

1 oktober 2019

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Daarop volgend komen er omgevingsvisies op zowel landelijk als provinciaal als gemeentelijk niveau. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomst en de ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. De concept-NOVI is gereed en tot en met 30 september kon iedereen een reactie hierop geven in een internetconsultatie.

lees meer

GGD GHOR Nederland tevreden over NOVI, maar ook bezorgd over de uitvoering

20 juni 2019

Op 20 juni publiceert minister Ollongren de concept- Nationale Omgevingsvisie (NOVI). De duurzame ambities uit de NOVI sluiten goed aan bij de visie van GGD GHOR Nederland, dat de gezondheid van mensen in belangrijke mate wordt bepaald door hun leefomgeving. Met enige bezorgdheid kijkt GGD GHOR Nederland nu naar het vervolg: de daadwerkelijke uitvoering ervan in de praktijk. Zeker als we weten dat slechts een kwart van de gemeenten expliciet aangeeft dat (het bevorderen van) gezondheid een belangrijke rol speelt bij de omgevingsvisie.

lees meer

Omgevingswet vraagt om gezond verstand

21 mei 2015

Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland, heeft vanmorgen in een interview met BNR Nieuwsradio gewaarschuwd voor gezondheidsrisico’s als gezondheid in de nieuwe Omgevingswet niet goed wordt geregeld.

lees meer