Onderwijs en zorg sluiten onvoldoende aan

19 februari 2019

Het grootste deel van de Nederlandse kinderen vindt zonder hulp de weg in het onderwijs. Het neemt niet weg dat nog 15 procent van de schoolkinderen extra ondersteuning nodig heeft.

lees meer

50 Zorg- en welzijnsorganisaties bundelen kennis: Nieuwe factsheets huiselijk geweld en kindermishandeling beschikbaar

22 november 2018

Meer dan vijftig organisaties die werken aan de preventie en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling hebben hun kennis en expertise gebundeld in meer dan 25 factsheets die in deze Week tegen Kindermishandeling en voorafgaand aan de Dag voor het Uitbannen van Geweld tegen Vrouwen (25 Nov) beschikbaar komen. De factsheets zijn bedoeld om professionals te helpen bij het signaleren van verschillende vormen van geweld en bij hoe te handelen wanneer er signalen bestaan.

lees meer

Alle kinderen moeten gelijke kansen krijgen

3 november 2018

We moeten zorgen dat alle kinderen gelijke kansen krijgen. Dat zegt Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland in een eerste reactie op onderzoek van RTL nieuws naar gezondheidsverschillen onder kinderen in verschillende delen van ons land.

lees meer

1 op de 9 jongeren wordt gepest op school

19 april 2016

Bijna 11 procent van de jongeren op het voortgezet onderwijs geeft aan de afgelopen drie maanden gepest te zijn. Dit zijn 3 jongeren in een klas van 27. Dit blijkt uit de Gezondheidsmonitor Jeugd, een grootschalig onderzoek onder 100.000 jongeren naar leefstijl en gezondheid door de GGD’en en het RIVM.

lees meer

Kindermarketing

24 juni 2015

Eén op de zeven Nederlandse kinderen onder de 13 jaar heeft overgewicht. Overgewicht heeft ernstige gevolgen voor zowel de lichamelijke als de psychosociale gezondheid.

lees meer

Zicht op toezicht

23 april 2015

In kinderopvangland is veel te doen over de toezichthouders kinderopvang. Ze zijn te streng, niet uniform, ze voeren een schrikbewind, hun werk is niet wetenschappelijk... Kortom, als je de berichten op de sociale media en in kranten volgt, deugt er niets van.

lees meer