Regionale zorgnetwerken antibioticaresistentie

12 juni 2017

Regionale zorgnetwerken zijn een belangrijk onderdeel van de aanpak van antibioticaresistentie. Tien regio’s hebben nu de opdracht een netwerk te vormen. GGD GHOR Nederland en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) zorgen voor de landelijke coördinatie in opdracht van het ministerie van VWS. Een gesprek met projectleiders Anja Schreijer, arts maatschappij en gezondheid bij GGD GHOR Nederland, en Arold Reusken, hoofd bureau LNAZ: “Het is onze taak de 10 regio’s in het zadel te helpen.”

lees meer