Maandag 23 september 2019 vindt er in de Tweede Kamer het rondetafelgesprek ‘personen met verward gedrag’ plaats. Hierbij zijn Tweede Kamerleden, GGZ-professionals, bestuurders en andere betrokken organisaties aanwezig. De GGD’en zijn hier ook vertegenwoordigd, namelijk in de persoon van Frans Haenen (afdelingshoofd, GGD Fryslân) en Esther Pullen (wijk-GGD’er in Vught, Hart voor Brabant). GGD GHOR Nederland heeft, vanuit de GGD’en, een position paper opgesteld en ingediend voor het rondetafelgesprek.

Position paper personen met verward gedrag
In het position paper vragen we aandacht voor vroegtijdig signaleren en interveniëren van kwetsbare burgers en voor een verbetering van de samenwerking tussen acute en niet-acute zorgpartners. GGD GHOR Nederland roept het Rijk daarom op om één coördinatievoorziening niet-acute zorg en monitoring in iedere Veiligheids-/GGD-regio te stimuleren en de afstemming en samenwerking tussen de domeinen hulp, zorg en veiligheid verder te ontwikkelen.
Het belang van betere samenwerking en data blijkt ook uit het onderzoek dat GGD Flevoland, samen met onderzoeksbureau Care2Research en dertien Flevolandse organisaties, onlangs heeft uitgevoerd.