Pharos heeft vandaag het onderzoeksrapport Vrouwelijke Genitale Verminking: omvang en risico in Nederland uitgebracht, in opdracht van het ministerie van VWS. ‘Het rapport brengt vrouwenbesnijdenis weer onder de aandacht. Dit is van groot belang, omdat het een ernstige en onherstelbare vorm van kindermishandeling is,’ aldus Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland.

Belang preventie
Hugo: ‘Preventie is key in de aanpak van vrouwenbesnijdenis. Dit is iets waar GGD’en zich elke dag voor inzetten’. Hoofdonderzoeker van het onderzoeksrapport, Ramin Kawous, onderschrijft dit: ‘De preventie van meisjesbesnijdenis en de zorg voor vrouwen die besneden zijn, blijft onverminderd belangrijk in Nederland.’ Hij onderstreept hierin het belang van een stevige gezamenlijke aanpak. In Nederland wordt die aanpak uitgevoerd door onder andere GGD GHOR Nederland, de GGD’en, Veilig Thuis, Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FSAN), en Pharos.

Rol GGD in preventie en zorg VGV
De GGD’en hebben een belangrijke rol in de preventie en zorg vrouwelijke genitale verminking. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD zet zich namelijk actief in om vrouwelijke genitale verminking te voorkomen. Het onderwerp wordt besproken tijdens de jgz-contactmomenten (consultatiebureau en schoolarts) bij ouders met dochters, afkomstig uit een land waar vrouwen worden besneden. Naar aanleiding hiervan wordt een inschatting gemaakt of het meisje een risico loopt en waar nodig hulp ingeschakeld door bijvoorbeeld Veilig Thuis. Backx: 'Daarnaast verzorgen veel GGD'en bijvoorbeeld groepsvoorlichting over vrouwelijke genitale verminking en wordt jaarlijks in het voorjaar een preventieactie gericht op de vakantieperiode ondernomen. In een aantal regio's werkt de JGZ dan extra intensief samen met scholen, wanneer deze op de hoogte zijn van een geplande vakantie naar het land van herkomst, waar mogelijk een besnijdenis kan plaatsvinden.'


Een aantal GGD’en heeft een spreekuur vrouwelijke genitale verminking. Hier kunnen vrouwen die besneden zijn terecht met hun vragen en gezondheidsklachten bij een daarvoor opgeleide verpleegkundige, die de vrouwen eventueel kan doorverwijzen voor verdere zorg.

GGD GHOR Nederland zet zich in voor continuering en optimalisering van de bovenstaande taken.


Meer lezen