De Gezondheidsraad heeft staatsecretaris Blokhuis op 19 juni geadviseerd om behalve meisjes ook jongens te vaccineren tegen humaan papillomavirus (HPV) via het Rijksvaccinatieprogramma. De Raad adviseert de vaccinatie te geven op een leeftijd die zo dicht mogelijk tegen 9 jaar aanligt, zodat jongens en meisjes in een zo vroeg mogelijk stadium beschermd worden en de effectiviteit het grootst is. Daarnaast luidt het advies een aanvullend programma op te zetten voor mensen tot en met 26 jaar die zich nog niet hebben laten vaccineren. Het opnemen van het HPV-vaccin voor jongens in het Rijksvaccinatieprogramma is van belang om de verspreiding van het HPV-virus tegen te gaan en daarmee de verschillende vormen van kanker die hierdoor veroorzaakt worden te verminderen. Staatssecretaris Blokhuis neemt het advies in overweging en informeert de kamer binnen drie maanden.

GGD GHOR Nederland is blij met dit advies. Wij denken dat hiermee veel gezondheidswinst te halen valt. Als de staatssecretaris ervoor kiest het advies over te nemen, dan gaan wij het gesprek aan met het ministerie en het RIVM over wat GGD’en nodig hebben om ook deze vaccinatie te zetten. Het Rijksvaccinatie wordt uitgevoerd door de jeugdgezondheidszorg. Deze taak is in de meeste regio’s bij de GGD belegd.

Tamara Klaassen, verpleegkundig specialist bij GGD West Brabant: ‘80 procent van de bevolking draagt het HPV-virus bij zich. Het virus kan bij jongens mond- en keelkanker veroorzaken. Als jongens de HPV-vaccinatie ook krijgen, beschermen we de individuele gezondheid van die jongens en bereiken we ook een grotere groepsbescherming.’ Bekijk het NOS-item over HPV-vaccinatie waarin Tamara geïnterviewd wordt (vanaf 11:00 minuten).

HPV
Het humaan papillomavirus (HPV) wordt overgedragen door seksueel contact. HPV is de veroorzaker van baarmoederhalskanker, genitale wratten en kan een rol spelen bij het ontstaan van andere vormen van kanker.  De HPV-vaccinatie is nu opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor meisjes van 13 jaar. De vaccinatie wordt nu niet aangeboden aan jongens binnen het RVP, de mogelijkheid bestaat echter deze wel te krijgen bij de GGD of huisarts.

Meer informatie

- Het volledige advies van de Gezondheidsraad (website Gezondheidsraad)
- HPV (website RIVM)