Op het Nederlands Congres Volksgezondheid op 11 april verzorgen GGD Groningen (aardbevingen) en de GGD West-Brabant (Fort Oranje) een speciale track over sociale ontwrichting.

Wat doet dit met je en welke impact heeft sociale ontwrichting op je gezondheid, welzijn en gevoel van geluk? In deze track vragen zij je om met verschillende brillen op naar deze twee voorbeelden van sociale ontwrichting te kijken. Beiden hebben grote gevolgen voor de publieke gezondheid.

Verschillende perspectieven
Er wordt gewerkt in drie tijdblokken: een perspectief vanuit de burger; de professional en de wetenschapper. Vanuit drie kanten wordt het vraagstuk belicht van permanente campingbewoning aan de hand van de casus Fort Oranje en wordt ingezoomd op de casus over de aardbevingenproblematiek in Groningen. Er wordt niet geoordeeld en zeggen niet wat goed of fout is. Zij willen je vooral laten ervaren wat er gebeurt als je door een bepaalde bril kijkt om vervolgens hierover met elkaar het goede gesprek te voeren.

Informatie en inschrijven
In deze track wordt duidelijk hoe ogenschijnlijk twee verschillende casussen, toch veel overeenkomsten kunnen hebben en hoe we daar juist ook veel van kunnen leren. Kijk op: NCVGZ Sociale ontwrichting in Nederland: Als de grond onder je voeten weg valt.