ZonMw heeft een derde subsidie-aanvraagronde opengesteld voor het doelmatig en doeltreffend organiseren van niet-acute lokale en/of regionale advies- en meldpunten die de grip op hun leven (tijdelijk) kwijt zijn. 

Gemeenten en GGD’en kunnen tot 19 februari 2019 subsidie aanvragen voor projecten tot maximaal € 125.000,- met een looptijd van maximaal twaalf maanden. In twee eerdere subsidie rondes zijn veertien projecten gehonoreerd. Tien van deze projecten vinden plaats bij GGD’en en de overige bij gemeenten of GGZ instellingen. Vanwege een aantal landelijke ontwikkelingen zoals de invoering van de Wet Verplichtte GGZ en het eventuele landelijke meldnummer wordt gestreefd naar zowel landelijke als regionale dekking. De regio’s waar nog géén projecten lopen krijgen voorrang op regio’s waar al wel projecten lopen. GGD GHOR Nederland ondersteunt en begeleidt de projecten.