Na twee jaar ‘schakelen’ eindigt op 1 oktober het Schakelteam personen met verward gedrag. Vanmiddag komen de samenwerkende partijen bij elkaar tijdens het Slotcongres Schakelteam personen met verward gedrag. Het team onder leiding van Onno Hoes heeft de afgelopen jaren grote stappen gezet om te komen tot een sluitende aanpak in iedere regio voor personen met verward gedrag. ‘Het team heeft zich enorm ingezet voor dit belangrijke onderwerp en heeft daarmee het thema personen met verward gedrag op de kaart gezet. Het is nu aan ons, samen met alle andere partijen, om dit werk voort te zetten’, aldus Hugo Backx, directeur van GGD GHOR Nederland.

Staatssecretaris zegt landelijk nummer toe
Op lokaal, regionaal en landelijk niveau is veel gebeurd. Maar ook na 1 oktober blijft voor ons OGGZ/niet acute zorg een strategisch thema. GGD GHOR Nederland blijft pleiten voor meer aandacht voor de sociaal medische zorg aan de voorkant. Voor een sluitende aanpak is een sociaal, medisch en psychische triage van verwarde mensen essentieel. De GGD’en zijn hierbij onmisbaar, omdat ze die brede blik en geen winstoogmerk hebben. Wij blijven inzetten op een landelijk netwerk van meldpunten OGGZ/niet acute zorg. Het door staatssecretaris Blokhuis toegezegde landelijke nummer voor melding van personen met verward gedrag ondersteunen wij en denken graag mee over de invulling hiervan.

 

Eindrapport Schakelteam.