Ik houd ervan om lekker te koken. Het is een uitdaging om met gezonde ingrediënten iets bijzonders te maken. Daarbij laat ik me graag inspireren.

Dus ik kijk ook graag in andermans keuken, bijvoorbeeld als ik bij vrienden ga eten.

Zo’n inkijkje krijg ik momenteel ook volop als het gaat om het nationaal preventieakkoord van dit kabinet. We zijn er best trots op dat we als maatschappelijke alliantie (GGD GHOR Nederland, NPHF en SER) samen met andere partijen, het preventieakkoord ‘op de menukaart’ van de overheid hebben weten te zetten.

Nadat recent de drie thema’s van het akkoord werden gepubliceerd, heeft staatssecretaris Blokhuis afgelopen vrijdag de eerste drie tafels gedekt. Om maar in kook-termen te blijven. Wie schuiven er aan? Bedrijven en organisaties die daadwerkelijk een bijdrage kunnen leveren aan het terugdringen van roken, problematisch alcoholmisbruik en overgewicht.

Geen vrijblijvende praatclub dus maar actietafels. Al staan de tafels op dit moment nog wat ver uit elkaar. Want hoe belangrijk het ook is om te werken aan een rookvrije generatie, het terugdringen van overgewicht en alcoholmisbruik, we moeten deze thema’s blijven zien in een bredere context. Een context van sociaal economische gezondheidsverschillen, van schulden, stress en andere factoren. GGD’en leggen dagelijks die verbinding. In hun contacten met mensen. De komende tijd willen wij de Staatssecretaris daarom helpen om de verbinding tussen de drie tafels te leggen.

Een heel andere vraag die ik mij stel. Zouden we niet overal in het land ‘de tafel moeten dekken’? Om extra succesvol te zijn. Als GGD GHOR Nederland zien wij dit wel zitten. Lokale koks geven, gebruik makend van streekproducten, een passende invulling aan een recept wat landelijk is ontwikkeld. Veel van onze leden, de Directeuren Publieke Gezondheid, hebben al aangegeven gastheer of -dame te willen zijn van zo’n tafel.

In mijn positiviteit over deze nieuwe fase die we ingaan met het preventieakkoord, wek ik wellicht de indruk dat we er al zijn. Maar niets is minder waar. Nu begint het echte werk. Het concreet maken van onze ambities. Nu gaan we ‘aan tafel’, maar het is zaak dat we ook zo snel mogelijk weer ‘van tafel’ gaan. Onze eigen organisaties in, het land in, naar mensen.