Zorgprofessionals kunnen vanaf nu de online cursussen ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’ en ‘Refugee Care[e] Education’ volgen. GGD GHOR Nederland en Pharos hebben deze cursussen voor deskundigheidsbevordering op het gebied van statushouders (mede) ontwikkeld, in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders.

Online cursus ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond´
De online cursus ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’ op het Leerplatform van Pharos is ontwikkeld voor (zorg)professionals die in hun werk te maken hebben met vluchtelingen. De cursus richt zich met name op het verbeteren van de vaardigheden cultuursensitief communiceren en vertrouwen in eigen handelen. De thema’s die in de cursus aan bod komen zijn: elkaar écht begrijpen, laaggeletterdheid, psychische gezondheid, opvoeding en jeugd, gevoelige onderwerpen en ketensamenwerking. In de cursus komen verder verhalen van vluchtelingen zelf aan bod en deelnemers kunnen aan de slag met opdrachten. De leeromgeving wordt nog geaccrediteerd voor verschillende beroepsgroepen.


Online cursus en workshop ‘Refugee Care[e] Education’
De online cursus ‘Refugee Care[e] Education’ is een geaccrediteerde cursus ontwikkeld ter bevordering van kennis en vaardigheden rondom de gezondheidszorg voor statushouders. De cursus is bedoeld voor eerstelijns zorgprofessionals die te maken hebben met zorgverlening aan vluchtelingen. De cursus bestaat uit een e-learning van acht modules en een workshop met presentaties en casuïstiek bespreking. Er wordt ingegaan op onder andere de volgende onderwerpen: cultuursensitieve communicatie, verwijzen en ketenzorg, psychische problematiek, jeugdzorg, infectieziekten en seksuele & reproductieve gezondheid. Meer informatie over de startdata en accreditatie staan op de website van de Health (e) foundation. Het online gedeelte is ook los te volgen.

Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders
Het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders is onderdeel van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders dat gemeenten ondersteunt bij de integrale aanpak rondom de gezondheid en het welbevinden statushouders. Het Ondersteuningsprogramma bestaat naast het Kennisdelingsprogramma ook uit een praktisch ondersteuningsprogramma voor gemeenten via regiocoördinatoren vanuit VNG/OTAV. Meer informatie over beide programma’s staat in de factsheet Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders.