Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is nu een jaar aan de slag. In die periode is veel gedaan om gemeenten te helpen bij het opzetten van een integrale, samenhangende en preventieve aanpak rondom welzijn en gezondheid van statushouders. Het programma loopt nog door tot juli 2018. Maar wat is er tot nu toe gedaan? Welke stappen zijn al gezet? Daarover informeren wij u in ons Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders. 

In het Inspiratiemagazine hebben wij voor u bij elkaar gezet welke producten het programmateam heeft opgeleverd, hoe het team gemeenten en zorgprofessionals ondersteunt in het vormgeven en uitvoeren van beleid rondom gezondheid en welzijn van statushouders. En we laten zien hoe we daarvoor een verbinding hebben gelegd tussen integratie, participatie, werk, welzijn, wonen en gezondheid. Kortom, een overzicht van de resultaten van het ondersteuningsprogramma vol handvatten en inspiratie.

Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders
Het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders is een samenwerking tussen VNG OTAV, Pharos en GGD GHOR Nederland, en bestaat uit een praktisch ondersteuningsprogramma en een Kennisdelingsprogramma.

Bekijk het Inspiratiemagazine Gezondheid Statushouders