"Met genoegen mogen we constateren dat de gezamenlijke lobby van veel organisaties om preventie nadrukkelijk op te nemen in het regeerakkoord overtuigend is geweest", aldus directeur Hugo Backx van GGD GHOR Nederland. 

De oproep voor een Preventieakkoord door onder meer de wethouders volksgezondheid, door de partners van de Agenda voor de Zorg en door de SER in samenwerking met GGD GHOR Nederland en de NPHF heeft er toe geleid dat er in de komende kabinetsperiode voor preventie en gezondheidsbevordering 170 miljoen euro beschikbaar komt. Daarna zal jaarlijks 20 miljoen euro beschikbaar zijn. GGD GHOR Nederland is hier verheugd mee.

Preventieakkoord
Ook zal er een nationaal preventieakkoord gesloten worden met patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke organisaties. De focus van het akkoord moet volgens het kabinet liggen op de aanpak van roken en overgewicht.
Backx: "De coördinerende en stimulerende rol die wij als GGD GHOR Nederland in de afgelopen periode samen met de SER en NPHF gespeeld hebben, zetten wij graag door in het bereiken van een breed gedragen en doelgericht preventieakkoord met concrete acties."

Verdere opvallende zaken die volgens GGD GHOR Nederland raakvlakken hebben met de publieke gezondheidszorg zijn, dat het kabinet de doelstelling steunt om te komen tot een rookvrije generatie,  verhogen de tabaksaccijns en dat problematisch alcoholgebruik wordt aangepakt.

Veldpartijen
Het kabinet zet in op de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen, aan de hand van de agenda opgesteld door een brede coalitie van veldpartijen. Ouders kunnen rekenen op ondersteuning via zwangerschapscursussen, consultatiebureaus, jeugdgezondheidszorg en scholen. Dit gebeurt binnen bestaande kaders, waarbij meer aandacht komt voor hechtingsproblematiek en opvoeding.

Er moet laagdrempelige hulp en ondersteuning beschikbaar zijn, uitgaande van de eigen kracht van gezinnen.
Tot slot staat in het regeerakkoord dat er een wettelijke grondslag voor lokale intakegesprekken komt, die als doel hebben vanuit de gezondheidszorg (GGD) zicht te houden op prostituees teneinde misstanden te voorkomen.