Op zondag 17 september is Elly van Kooten, Directeur Publieke Gezondheid (DPG) van GGD Rotterdam-Rijnmond overleden. Zij was sinds september 2015 directeur in Rotterdam.

Hugo Backx, directeur GGD GHOR Nederland memoreert aan haar positieve bijdrage aan de publieke gezondheid en veiligheid. “Ze zag altijd de meerwaarde van het collectief. Samen sterker en met 25 GGD’en bereik je meer dan in je eentje. Dat was Elly. Ze wist als geen ander de publieke gezondheidszorg te verbinden met de ontwikkelingen in het sociaal domein.”

Voordat Elly van Kooten DPG werd, was ze directeur Maatschappelijke Ondersteuning bij het ministerie van VWS. In deze functie was zij verantwoordelijk voor de decentralisatie van de zorg. Eerder was zij programmadirecteur Wijken bij het toenmalige ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Bij GGD GHOR Nederland was Van Kooten in haar periode onder andere betrokken bij de klankbordgroep stimuleringsprograma publieke gezondheid en het preventie-akkoord. “Door haar uitgebreide netwerk bij VWS, politiek-bestuurlijke antenne en haar nuchtere kijk op de zaken, heeft ze onze vereniging goed op weg geholpen en verder gebracht”, aldus Backx.
“We missen haar enorm en onze gevoelens van deelneming gaan uit naar haar familie en nabestaanden.”