Gemeenten kunnen de gezondheid en vitaliteit van statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning woonachtig in de gemeente, positief beïnvloeden door actief in te zetten op participatie, integratie en preventie. Maar dan moeten ze wel goed in beeld hebben wat de mogelijkheden, aandachtspunten en mogelijke risico’s zijn van de statushouders in hun gemeente.

De handreiking Gezondheid Statushouders in Beeld biedt gemeenten de handvatten die ze nodig hebben om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van statushouders in de gemeente.

Gemeenten kunnen de gezondheid en vitaliteit van statushouders, vluchtelingen met een verblijfsvergunning woonachtig in de gemeente, positief beïnvloeden door actief in te zetten op participatie, integratie en preventie. Maar dan moeten ze wel goed in beeld hebben wat de mogelijkheden, aandachtspunten en mogelijke risico’s zijn van de statushouders in hun gemeente.

Gezondheid Statushouders in Beeld
De handreiking Gezondheid Statushouders in Beeld biedt gemeenten de handvatten die ze nodig hebben om een goed beeld te krijgen van de gezondheid van statushouders in de gemeente.

Serie van vier
Deze handreiking van het Ondersteuningsprogramma Gezondheid Statushouders (OTAV Gezondheid, Pharos en GGD GHOR Nederland) is onderdeel van een serie van vier handreikingen. De handreiking is bestemd voor gemeenteambtenaren die zich bezighouden met statushouders vanuit integratie en participatie, volksgezondheid, huisvesting of anderszins.

De serie van vier handreikingen vormt de basis waarmee gemeenten een samenhangende en preventieve aanpak rondom welzijn en gezondheid van statushouders kunnen opzetten.

Preventie psychische problemen en behoud veerkracht 
Ook de eerste thematische handreiking is verschenen; Handreiking Preventie psychische problemen en behoud veerkracht.

In de praktijk blijkt dat de signalering, preventie en behandeling van psychische problemen vaak lastig van de grond komen. Er zijn veel goede initiatieven maar regie en samenwerking ontbreken nogal eens. De gemeente kan de juiste partijen bij elkaar brengen in netwerken of bijeenkomsten. Zo leert men elkaar kennen en kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld signalering en doorverwijzing.

Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders
De nieuwe handreikingen zijn uitgebracht door het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders. Dit programma wordt uitgevoerd onder regie van Pharos in samenwerking met GGD GHOR Nederland. Het biedt gemeenten en professionals die in hun werk te maken hebben met de (gezondheid en zorg voor) statushouders, ondersteuning bij het vormgeven van de zorg en preventie. Het programma richt zich op het ontwikkelen, delen en borgen van kennis en goede voorbeelden en het uitwisselen van ervaringen.

Meer informatie