Mensen kunnen veilig sporten op kunstgrasvelden die ingestrooid zijn met rubbergranulaat. Dat wijst het onderzoek van het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA) naar mogelijke gezondheidsrisico’s van rubbergranulaat uit.


Het ECHA adviseert om de huidige norm voor gevaarlijke stoffen in rubbergranulaat aan te passen. Reden hiervoor is dat er ook in de toekomst geen rubbergranulaat op de markt gebracht kan worden met hogere concentraties aan gevaarlijke stoffen dan nu het geval is. Zodat sporten op kunstgrasvelden met rubbergranulaat veilig blijft.

De methode voor risicobeoordeling van ECHA is vergelijkbaar met die van het RIVM. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde informatie over de schadelijkheid van de stoffen in het rubbergranulaat. De blootstellingscenario’s die door ECHA zijn ontwikkeld, lijken sterk op die van het RIVM. Verder geeft de studie van ECHA aanvullende informatie over:
•    de markt voor bandenrecycling en de productie van rubbergranulaat (markt analyse);
•    blootstellings- en risicobeoordeling van werknemers (profvoetballers en werknemers die kunstgrasvelden installeren en onderhouden);
•    toepassing en mogelijke risico’s aan het gebruik van rubbergranulaat in indoor toepassingen.
De studie van ECHA gaat niet in op de mogelijke risico’s voor het milieu.

Klik hier voor het standpunt van GGD GHOR Nederland.