De nominaties voor de meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid zijn gestart. Je kunt nu kandidaten aandragen die een speciale bijdrage hebben geleverd aan de publieke gezondheid.

De winnaar wordt op 12 april bekendgemaakt tijdens het Nederlands Congres Volksgezondheid. Het is alweer de zevende keer dat de NPHF Federatie voor Gezondheid en GGD GHOR Nederland deze verkiezing organiseren.

Tot 21 maart kun je kandidaten nomineren. Dus: wie inspireerde je in het jaar dat achter ons ligt en drukte zijn of haar stempel gedrukt op de publieke gezondheid? Kies je iemand vanuit het beleid, de politiek of bestuur? Of iemand vanuit de gemeente of een brancheorganisatie? De keuze is vrij en geheel aan jou! In de eerste ronde vragen wij je jouw eigen keuze door te geven. Dat kan tot en met 21 maart 2017 via deze link.

De winnaar van vorig jaar, Machteld Huber initiatiefnemer van Institute for Positive Health, heeft met de introductie van het nieuwe concept “positieve gezondheid” de gezondheidszorg in beweging gezet. Ze heeft de nieuwe definitie die de WHO heeft geformuleerd anders benaderd door niet de nadruk te leggen op ‘ziek zijn’, maar op ‘gezond’.

Twee rondes

Na de eerste ronde sluiten we de stemming en krijg je de kans om uit de drie meest genoemde namen je winnaar te kiezen. We stemmen dus in twee rondes; de eerste ronde is een vrije keuze en in de tweede ronde kies je uit een top drie.

We sluiten de tweede stemronde op 5 april 2017 om 12.00 uur. De uiteindelijke bekendmaking van de winnaar is op woensdag 12 april, tijdens het avondprogramma van het NCVGZ in Zandfoort aan de Eem in Amersfoort. Eerdere winnaars van Meest invloedrijke persoon in de publieke gezondheid waren:

  • Jos van de Sande, de arts infectieziekten met zijn inzet tegen de gevolgen van de Q-koortsuitbraak;
  • Joan Briels, de wethouder die de eigen kracht van burgers om gezonder te leven heeft ingezet;
  • Frank Klaassen, de directeur die GGD en GHOR met elkaar heeft verbonden;
  • Mariet Paes, de directeur van Provinciale Gezondheid in Brabant voor het leggen van verbindingen tussen en met de kolommen van zorg en welzijn;
  • Yvonne Vanneste,  de jeugdarts van GGD West-Brabant die het schoolverzuimproject (M@ZL) ontwikkelde;
  • Machteld Huber, door haar introductie van het nieuwe concept ´positieve gezondheid`.

Aanmelden voor de prijsuitreiking

Wil je aanwezig zijn bij de prijsuitreiking (exclusief deelname aan het congres)? Meld je dan voor 8 april 2017 aan via info@decongresbalie.nl