GGD'en kunnen in het nieuwe schooljaar beschikken over de zogenaamde Basisregister Onderwijs (BRON) gegevens.

Het verstrekken van gegevens uit basisregister onderwijs voor periodieke gezondheidsonderzoeken jeugdigen is 24 mei goedgekeurd door de Eerste Kamer.

Het wetsvoorstel regelt dat jeugdgezondheidszorg(JGZ) organisaties, waaronder de GGD, de benodigde gegevens van in de BRON geregistreerde scholen kunnen krijgen.

GGD GHOR Nederland heeft jaren gepleit voor het verkrijgen van die gegevens en is dan ook blij met het besluit. "Voor een goede uitvoering en een goed bereik van de JGZ is het nodig te beschikken over de actuele en correcte persoonsgegevens van alle leerlingen en deelnemers tot 18 jaar die onderwijs volgen hun gemeente", aldus Saskia Boeker van GGD GHOR Nederland.

GGD GHOR Nederland gaat nu met haar leden de invoering en werkwijze bespreken.